CRF-Edu

CRF Education

CRF Edu repository for Education materials

Each folder represents a subject, including learning materials, screenshots, learning outcomes and certificates for students

CRF Education

CRF - Coding Reshape Future Co. LTD

Classes

ID Code Description Title Status
1 CMS Content Management System Web design with CMS Finished ✔
2 DBS Database System Database development with SQL Server Finished ✔
3 LPI Linux Professional Institute System management with Linux server Planned ❓
4 GDD Game Design & Development Game design and development with Unity Planned ❓
5 CCP C/C++ Programming First step programming with C/C++ Planned ❓
6 SEC Information Security Walking around Information Security Planned ❓
7 NET Networking Fundamentals Deep into a Network System Planned ❓
8 PYT Python Programming Advanced programming with Python Planned ❓

Description

Xem chứng chỉ học viên: Verify

CRF Edu là một giải pháp online training thuộc Coding Reshape Future Co. LTD, chúng tôi cung cấp những khóa học ngắn hạn, hình thức học tập hướng dự án (project-based) về tất cả lĩnh vực lập trình và công nghệ thông tin, nhằm giúp học viên nâng cao kỹ năng, hiểu biết và chuẩn bị hành trang trên con đường theo đuổi ước mơ ngành công nghiệp CNTT.

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về các công nghệ hiện đại, CRF Education cam kết đem đến cho học viên những trải nghiệm học tập chất lượng và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường hiện nay.

Bên cạnh đó, CRF Education cũng tập trung vào việc phát triển những kiến thức mới nhất, mang xu hướng thực tiễn, giúp học viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tế và phát triển đam mê công nghệ thông tin của mình.

Ngoài ra, học viên conc có cơ hội tham gia mạng lưới nội bộ CRF, kết nối, làm quen và học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia và những người có chung sở thích, đam mê CNTT - những đồng nghiệp tương lai của bạn! Love in your future!